Lãi suất hấp dẫn

Lãi suất hấp dẫn

Lãi suất thấp hơn lãi suất hiện hành 1.5%

Thủ tục đơn giản

Thủ tục đơn giản

Giúp khách hàng dễ dàng được duyệt hồ sơ

Giải ngân nhanh

Giải ngân nhanh

Chỉ từ 7 -10 ngày kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt

Tư vấn miễn phí, 24/7

Tư vấn miễn phí, 24/7

Đội ngũ chuyên viên tận tâm, giàu kinh nghiệm

Các Gói Vay Của Agribank

GÓI VAY KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

 • Lãi suất chỉ từ 6%
 • Thời gian triển khai: 17/07/2023 - 31/12/2023 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

GÓI VAY CÁN BỘ, Y TẾ

 • Lãi suất 7.5%
 • Thời gian vay linh hoạt: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo nhu cầu
 • Thời gian triển khai: 01/12/2022 - 01/12/2023 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

GÓI VAY CÁN BỘ, CNVC

 • Lãi suất chỉ từ 6%
 • Thấp hơn đến 1.5%/năm so với sàn lãi suất.
 • Thời gian triển khai: 30/06/2023 - 12/06/2024 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

GÓI VAY CÁN BỘ, Y TẾ

 • Quy trình vayXin Thêm Khách Hàng
 • Lãi suất 7.5%
 • Thời gian triển khai: 01/12/2022 - 01/12/2023 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

GÓI VAY DOANH NGHIỆP

 • Hạn mức cho vay cao
 • Lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay hiện hành 1.5% nếu vay VND và 1% nếu vay USD
 • Thời gian triển khai: 15/03/2023 - 30/06/2023 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

GÓI VAY CÁ NHÂN

 • Đối tượng khách hàng: Chủ đầu tư dự án/ Người mua nhà
 • Lãi suất ưu đãi theo từng thời kỳ của Agribank
 • Thời gian triển khai: 03/04/2023 - 31/12/2030 hoặc đến khi hết quy mô Chương trình.

Basic Plan

$ 110
 • 2GBBandwidth
 • 100GBStorage
 • 2Accounts
 • 1Host Domain
 • 24/7Support

Premium Plan

$ 550
 • 50GBBandwidth
 • 1000GBStorage
 • 10Accounts
 • 8Host Domain
 • 24/7Support
 • Custom Email

Đánh Giá Của Khách Hàng

Đăng Ký Tư Vấn

Khởi đầu với nguồn vốn hỗ trợ phát triển.

Hiện Chúng tôi chỉ phục vụ các khách hàng đang sinh sống làm việc tại Tp.HCM

TÀI CHÍNH THÔNG MINH 247

Copyright @ 2023

Đăng Ký Tư Vấn

Khởi đầu với nguồn vốn hỗ trợ phát triển.

Hiện Chúng tôi chỉ phục vụ các khách hàng đang sinh sống làm việc tại Tp.HCM