Agribank đẩy mạnh các gói tín dụng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Agribank triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

Với diễn biến kéo dài trong cả năm 2020 sang năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện tới nền kinh tế và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng cũng như Agribank. Tăng trưởng tín dụng thấp do nhu cầu vay vốn của khách hàng suy giảm, dẫn đến nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro tăng, công tác thu hồi nợ sau xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm, Agribank tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Agribank đã sớm vào cuộc khi yêu cầu các chi nhánh chủ động làm việc với khách hàng, rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay; linh hoạt đối tượng đầu tư thay thế phù hợp; cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, cho vay mới nhằm duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Chung tay cùng chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, từ năm 2020 đến nay Agribank triển khai nhiều gói tín dụng có lãi suất ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp với tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD.

Cụ thể, đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn, Agribank đang triển khai gói tín dụng ưu đãi 35.000 tỷ đồng (15.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 20.000 tỷ dồng đối với cho vay trung và dài hạn bằng VND). Thời gian ưu đãi tối đa không quá 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn giải ngân từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/11/2021 và tối đa 12 tháng đối với các khoản vay trung và dài hạn. Mức lãi suất ưu đãi tối thiểu 3,7%/năm áp dụng tùy theo từng giải kỳ hạn đối với cho vay ngắn hạn và tối thiểu 7%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

Thấu hiểu nhu cầu kết nối của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Agribank chủ động làm cầu nối cho các khách hàng SME có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh qua các kênh kết nối đa dạng với chi phí hợp lý bằng chính mạng lưới rộng khắp của mình. Agribank có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VND. Thời gian ưu đãi tối đa không quá 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn giải ngân từ ngày 1/10/2020 đến hết 31/12/2020 và tối đa không quá 12 tháng đối với các khoản vay trung và dài hạn giải ngân từ 1/10/2020 đến hết 31/6/2021. Mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 7,5%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

Nhận thấy vai trò quan trọng cũng như nhu cầu lớn của nhóm khách hàng doanh nghiệp, Agribank dành sự quan tâm và ưu tiên đối với nhóm khách hàng này thông qua triển khai các chương trình ưu đãi, phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp FDI kinh doanh tại Việt Nam với quy mô gói tín dụng ưu đãi là 5.000 tỷ đồng và 150 triệu USD, cho vay ngắn hạn bằng VND và USD. Đối với cho vay bằng VND, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ phát sinh từ nay đến đến hết 30/6/2021; mức lãi suất là tối đa 4,8%/năm (đối với cho vay xuất khẩu) và tối đa 6,5% (đối với cho vay nhập khẩu hoặc sản xuất kinh doanh trong nước). Với khoản vay bằng USD, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ bằng USD phát sinh từ nay đến đến hết ngày 30/9/2021; mức lãi suất cho vay tối thiểu 2,5%/năm.

Bằng việc đồng loạt tung ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, Agribank thể hiện quyết tâm trong điều kiện khó khăn vẫn luôn sẵn sàng, chủ động nguồn vốn để nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp vẫn được tiếp cận và vay vốn từ Agribank để phục hồi và sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp Agribank đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới./.

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.